united-states-announces-169-million-humanitarian-aid-to-ethiopia-kenya